Првата фестивалска видео хроника

Ја објавивме и првата фестивалска видео хроника. Следните хроники ќе ги најдете на истиот канал.