Едукација

Затоа што нè пленат идеите за неформално образование, а искрените детски очи уште повеќе. Затоа што веруваме дека училница може да биде и белото платно и зелената табла, а филмот – фантастична лекција. И затоа што документарниот пејзаж е поубав кога е регионален.