КНИГА ПОД СМОКВА

promocija-na-kniga

Нашата магична смоква често наликува на дрвото на животот и познанието. Тешко дека ќе се најде подобро место за промоција на доку-книга. „Социјалниот архетип во документарниот филм“ е насловот на новата книга на Маријана Котевска Георгиева која ќе се промовира на 20 август: Куршумли ан, под смоквата, 20.00ч.