ЗЕМЈА ВО ФОКУС: ГРУЗИЈА

city-of-the-sun

ГРАД НА СОНЦЕТО
105’ / 2016/Грузија, САД, Катар, Холандија
Rati Oneli

double-aliens

ДВАЈЦА ТУЃИНЦИ
56’ / 2015/Латвија, Грузија
Uģis Olte

Dazzling_Light_Stills09

ЗАСЛЕПУВАЧКАТА СВЕТЛИНА НА ЗАЈДИСОНЦЕТО
74’ / 2016/Грузија, Германија
Salomé Jashi

Georgia_When the Earth seems to be light

КОГА ЗЕМЈАТА СЕ ЧИНИ ЛЕСНА
75’ / 2015/Грузија, Германија
Salome Machaidze, Tamuna Karumidze, David Meskhi

Georgia_Gogita's new life

НОВИОТ ЖИВОТ НА ГОГИТА
71’ / 2016/Грузија, Хрватска
Levan Koguashvili

Georgia_Listen to the silence

СЛУШНИ ЈА ТИШИНАТА
80’ / 2016/Грузија
Mariam Chachia

Georgia_sovdagari_2.jpg

СОВДАГАРИ
22’ / 2016/ Грузија
Laura Férres