МакеДокс семејство

Алисија Ферро, Александра Стојановска, Анастасија Поповска, Андријана Папиќ Манчева, Амир Карахасан, Атанас Георгиев, Бобан Петрушевски, Божидар Јовановиќ-Боле, Бранд Ферро, Бранко Аврамовски, Вера Спировска, Видан Христовски, Влатко Галевски, Влада Димовски, Влатко Христовски, Галина Страчкова, Дарко Набаков, Димитар Шопов, Доријан Миловановиќ, Ѓорги Клинчаров, Емилија Петреска, Емилија Чочкова, Ена Алушевска, Иван Антиќ, Ивана Васева, Иво Бару, Илинденка Петрушева, Јана Коленц, Катерина Сековска, Кети Кочкова, Киро Шопов, Киријана А. Николоска, Кирил Шентевски, Леа Линин, Љубиша Ивановски-Лепи, Магда Ориѓанска, Марко Ѓоковиќ, Мартин Иванов, Матјаж Штрукел, Миа Ферро, Мојца Горогранц, Нада Николоска, Наташа Шопова, Наташа Штрукељ, Нена Николиќ, Николина Неделковска, Нил Ферро Селишкар, Пабло Ферро, Павле Игновски, Петра Селишкар, Петрула Вељановска, Русе Арсов, Самир Карахасан, Сандра Јовановска, Сара Ферро, Сашо Н. Алушевски, Сирма Шопова, Терра Ферро Селишкар, Тони Димков, Феjми Даут, Златко Манчевски.

и сите прекрасни волонтери….

Партнери, пријатели, поддржувачи низ годините